Kontakt

Tele: 08-759 03 01
Email: info@brostugan.se

Brostugan 
Brostugans väg 1
178 93 Drottningholm

Skicka meddelande

Brostugan år 1950

Här finns vi...

Om oss

Trädgårdssarkitekt Walter Bauer (1912-1994) utformade markområdet kring Brostugan. Huset konstaterades då vara ett 1700-talshus. Man bedömer att det är den brostuga som byggdes i samband med brobygget på 1780-talet. Verandapelarna har visat sig vara identiska med de pelare som en gång fanns i Rikssalen på Stockholms slott. Det var Gustav III som byggde broarna mellan drottningholm, kärsön och bromma. Nockebybron har sedan byggts om under Oscar I:s tid, på 1920-talet och på 1970-talet. Vid den senaste ombyggnaden, 1971- 1973 breddades samtidigt vägen. I samband med breddningen flyttades Brostugan från sin plats vid bron till sitt nuvarande läge en bit söderut. Huset lyftes upp på rullar och spelades sedan över till den nya källarlösa grunden med hjälp av en lastbilsvinch och vajer, ett arbete som tog en vecka. Ryktet sade att man serverade gästerna medan huset flyttades men de var väl att ta i. Skorstenarna måste av begripliga skäl rivas för att kunna lyfta huset.

Hjalmar Söderberg
Brostugan tjänstgjorde på sin gamla plats fram till 1931 som bostad åt brovakten, vars uppgift var att öppna bron och ta upp broavgiften av de passerande. Den övre våningen uthyrdes till sommargäster och en av de berömda hyresgästerna var Hjalmar Söderberg.

Servering
Brostugan renoverades 1932 av arkitekt Ivar Tengbom. Samma år öppnades en servering som då var utomhus sommartid. Tre generationer i samma familj har arrenderat serveringen fram till 1990. Sedan 2006 drivs Brostugan i ny regi av Mikael Olsson från Solna. Idag har vi 280 sittplatser utomhus och 100 platser inomhus, fördelade på 30 platser på övervåningen och 70 platser på bottenvåningen.

Del av världsarvet
Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.